Akika kurbanı nedir ?

Akika , yeni doğan kız yada erkek çocuk için  , yüce Allah (C.C) ‘ a şükretmek amacıyla kesilen kurbandır. 

Akika kurbanı , doğumun yedinci  günü çocuğun saçının kesilmesi ve aynı gün çocuğun kulağına isminin okunmasıyla birlikte kesilebilir ancak akika kurbanı kesmek için herhangi bir gün kısıtlaması yoktur. Akika kurbanı yılın hergünü kesilebileceği gibi , adayan kimse dilerse akika kurbanını kurban bayramında kesebilir.

Akika kurbanı kesmek isteyen kimse , çocuğun doğumuyla birlikte ergenlik çağına kadar bu adağını gerçekleştirebilir. Akika kurbanı farz hükmünde değildir , akika kurbanı kesmek sünnettir , Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (S.A.S) Hz. Hasan ve Hz.Hüseyin için akika kurbanı kesmiş ve maddi durumu uygun olan müminlere Allah ‘ ın bir lütfu olan çocukları için akika kurbanı kesmeleri konusunda tavsiyede bulunmuştur. 

Akika kurbanı keserek ardından çocuğun saçı kesilirse , çocuğun saçı ağırlığınca altın nispetinde sadaka verilmesi , aynı gün çocuğa isminin koyulması , dinen hoş karşılanan davranışlardandır.

Kurban bayramında kurban edilmesi uygun görülmüş tüm hayvanlar , akika kurbanı kesmek için de uygundur. 

Akika kurbanını kesen yada kestiren kimse , kurbanın etinden yiyebilir , kurban etini fakir ve ihtiyaç sahiplerine , yakın çevresine , komşularına , akrabalarına  ve kendi aile bireylerine yedirebilir. Akika kurbanından yemek için zengin yada fakir olmanın bir bağlayıcılığı yoktur.

Erkek çocuklar için birden fazla akika kurbanı kesmek , kız çocukları için bir akika kurbanı kesmek yada hiç kesmemek dinen emredilen bir davranış değildir , aksine evlatlar arasında ayrılık göstergesi olacağı için hoş karşılanmamaktadır. Akika kurbanı kesmek isteyen kişi , her evladı için maddi gücü elverdiği sayıda akika kurbanı kesebilir.

Akika kurbanı kesmeyerek , bir ihtiyaç sahibine kurban hayvanının maddi değeri kadar erzak , kıyafet yada para yardımı yapmak akika kurbanı yerine geçmez. 

Dileyen kimseler , doğumda yada sonrasında ölen bir çocuk için de Peygamber Efendimizin şefaatinden nasiplenmesi maksadı ile akika kurbanı kesebilir.