Dekar nedir ?

Dekar  , 1000 m2 yedenk gelen alan ölçüsüdür. 

1 dekar 1000 m2 ye eşittir.

Halk arasında dekar ve dönüm aynı anlamda kullanılmaktadır. Ancak bu iki ölçü teorikte eşit değildir. Dönüm yaklaşık olarak 920 m2 lik             ( 918,393 m2) alana denk gelmektedir.

Ar , 100 m2 lik alanı ifade eder.

1 dekar , Ar ‘ ın 10 katına yani 1000 m2 ye eşittir , diğer bir deyişle 1 dekar 10 adet 100 m2 lik alana eşittir.

1 dekar tarla , 1 dönüm tarlaya eşittir. ( halk arasında kullanılan şekliyle )


Hektar ise dekarın 10 katıdır , 1 Hektar = 10 Dekar = 10.000 m2 dir.

1 hektar tarlası olan bir kimse , 10 dekar araziye sahip demektir , halk dilindeki adı ile bu tarla 10 dönüme denk gelir.

1 hektar tarla , halk dilindeki söylemle 10 dönüme eşittir.

1 Hektar = 10 dönüm = 10.000 m2 dir.