Mentor nedir ?

 Mentor , akıl hocası , kılavuz ve danışman anlamlarında kullanılmaktadır.

Mentor kelimesi , köken olarak yunan mitolojisinden türemiştir . Savaş hazırlıklarını sürdüren Kral Ulysses , Truva savaşından dönememesi durumunda , oğluna krallığı ve halka hükmetmesi konusunda yardım edemeyeceğinden korkarak , yakın arkadaşı Mentor ‘ u oğlunu yetiştirmek üzere görevlendirir. Yıllar süren savaş süresince Kral Ulysses in oğlu Telemachus , Mentor tarafından gerçek bir kralın sahip olduğu beceri ve deneyimlere sahip olacak şekilde yetiştirilir.

Günümüzde iş yaşamında sıklıkla kullanılan bir yöntem olan mentorluğun amacı , eski ve deneyimli bir çalışanın yeni gelen personele danışmanlık ve kılavuzluk etmesidir. Deneyimli çalışanlar , kitaplarda yer almayan ancak iş hayatında karşılaşılabilecek sorunları yeni gelen personel ile paylaşarak yol gösterici görevini üstlenirler. 

Mentor , iş yaşamındaki tecrübelerini ve öngörülerini  aktardığı gibi kurum kültürünü de yeni gelen kişiye aktarabilecek en uygun kişidir.

Mentorluk sistemi daha çok iş yaşamında kullanılan bir terimdir ancak birçok eğitim kurumunda mezun olma aşamasındaki öğrenciler mentorluk desteği verilmektedir. 

Kurumlarda tecrübeli bir personel , eğitim kurumlarında uzman eğitmenler tarafından yapılan mentorluk ;

  *İş Hayatına erken ayak uydurmayı kolaylaştırmaktadır.

  *Kurumlar için potansiyeli ve kabiliyeti yüksek personel teminini kolaylaştırmaktadır.

  *Çalışanların doğru hedefler koymasını sağlayarak kuruma faydasını   arttırmaktadır.

  *Sorun çıkmadan önce soruna karşı hazırlıklı çalışan profili oluşturmaktadır.

*Kurum kültürünü mümkün olan en kısa zamanda personele aktarmaktadır.