Mirac kandili nedir ?

Hicri recep ayının 27. Gecesi , Miraç Gecesidir.


Miraç kelime kökeni olarak , yukarı çıkmak , merdiven , yükselmek , yücelmekten türemiştir.

Miraç Kandilinde ( Miraç Gecesi) , Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.S) , Allah(CC) katına yükselmiş , Cenab-ı hakkın huzuruna kabul edilmiş ve namaz bu gecede müminlere farz kılınmıştır.

Hz.Muhammed (S.A.S) efendimizin , Miraç Gecesinde Cebrail tarafından göğsü yarılmış , kalbi zemzem ile yıkandıktan sonra iman ve hikmet ile doldurularak Burak adlı bir binek ile Kudüsteki Beytül Makdis mescidine getirilmiştir. Bu mescidde Hz.İbrahim , Hz. İsa , Hz.Musa ve diğer peygamberler tarafından karşılanmış , bu peygamberlere imam olarak namaz kıldırmıştır.

Hz.Muhammed (S.A.S) efendimiz , namazın ardından Cebrail ile birlikte kurulan bir mirac aracılığıyla göğe yükselmeye başlamıştır , göğe yükseliş esnasında göğün birinci katında Hz. Adem ile görüşmüş , ikinci katında Hz. İsa ve Hz. Yahya ile görüşmüş , üçüncü katında Hz. Yusuf , dördüncü katında Hz. İdris , beşinci katında Hz. Harun , altıncı katında Hz. Musa ve yedinci katında Hz. İbrahim ile görüşmüştür. Hz.Muhammed (S.A.S) efendimizin Hz. İbrahim ile görüşmesinden sonra Cebrail , Sidretül Münteha olarak adlandırlan (son kat , son bölüm , son ağaç) yerde kalmış , buradan sonra Hz.Muhammed (S.A.S) efendimiz Refref adlı başka bir binek ile yükselmeye devam etmiştir. Bu esnada Cennet nimetlerin , Cehennem azabına tanıklık etmiştir. Son olarak Allah(CC) ‘ ın huzuruna kabul edilmiş , Bakara suresinin son ayetleri kendisine verilmiş , müminlere cennet müjdelenmiş ve beş vakit namaz müminlere farz kılınmıştır.

İnsanın ulaşabileceği üst sınırları gösteren , ilahi rahmet ve huzura kavuşmanın Allah(CC) ‘ a boyun eğmekten geçtiğini gösteren , Allah(CC) ‘ ın yüceliğini ve kudretini tescil ettiren bu büyük buluşma sonunda Hz.Muhammed (S.A.S) efendimiz önce Refref ile Sidretül Münteha ya , oradan Burak ile Kudüse ve oradanda Mekke ye geri döndürülmüştür.

Kadir gecesinden sonra en kutsal gece olarak sayılan Miraç Kandili (Miraç Gecesi) , müminler için ibadet , dua ve tövbe ile değerlendirilmesi gereken en önemli gecelerden biridir.

İnsan sınırlarının son noktasına kadar ulaşabildiği bu mübarek geceyi , dua ve ibadet ile geçirmek , müminler için bulunmaz bir fırsattır , her kandil olduğu gibi Miraç Kandilini de Kuran okuyarak , ibadet ederek , sevdiklerimiz ve ailemiz ile sohbet ederek , geçmişin muhasebesini yaparak , istek ve arzularımız için dua ederek , küslükleri sonlandırarak , dostlarımız ve akrabalarımızın hatrını sorarak değerlendirmek huzur ve mutluluğa erişmemize , Allah(CC) ın sevgisini kazanmamıza vesile olacaktır.