Nedir

ANALJEZİK NEDİR ?

Analjezik ilaçlar, birçoğumuzun günlük hayatta ağrıyı kesmek için kullandığı ilaç gruplarının başında gelen ilaçlardır.

İlaç prospektüslerini okuduğumuzda sürekli karşımıza çıkan analjezik demek bizim anladığımız dille Ağrı Kesici , Ağrı Dindirici anlamına gelmektedir.

Analjezik ilaç demek
Ağrıyı Kesen , Ağrıyı Dindiren ilaç anlamına gelmektedir.

Analjezik ilaçlar , periferik ve merkezi sinir sistemine etkisini göstererek görevlerini yapmaktadırlar.

Akut ve kronik ağrı sendromlarında ağrının semptomatik tedavisini sağlayan Analjezik İlaçlar merkezi sinir sistemine etki ederek ağrıyı önler.

Analjezik ilaçları seçerken ağrının şiddetine dayanarak basamak ilkesine göre karar verilmelidir. Dünya Sağlık Örgütü’nün üç basamak prensibine göre

hafif ağrılarda nonsteriodal antiinflamatuar ilaçlar ,

orta şiddetteki ağrılarda NSAİİ’lere ek olarak zayıf opioidler ,

şiddetli ağrılarda ise ek olarak güçlü opioidler verilir.

Analjezik ilaçlar kullanılırken öncelikle tercih edilen kullanım şekli ağız yoludur. Her hastaya göre doz farklılıklar gösterebileceği için analjezik ilacın dozu kişiye göre belirlenmelidir. Analjezik ilaçlar için en uygun doz , en az yan tesir ile en iyi etkiyi sağlayan en düşük dozdur.