BorsaYatırım - Finans

Hisse senedi nominal değeri nedir ?

Hisse senetleri ile ilgili gelen bildirimlerde , özellikle bedelli ve bedelsiz sermaye arttırımlarında karşılaştığımız bir terim var , hisse senedi nominal değeri

Nominal değer , hissenin o anda işlem gördüğü fiyatı ifade etmez , genellikle bu tür bildirimlerde hisse değeri 1 TL olarak geçmektedir , 1 TL olarak belirtilen bu değer hisse senedi üzerindeki pay miktarını belirtmektedir.

Nominal sözlük anlamı : isim belirtilerek yapılan demektir

Anonim şirketlerin ana sözleşmelerinde , sermayenin kaç paydan oluştuğu ve bir payın kaç TL ye denk geldiği belirtilmektedir

Daha açık bir tabirle , yada örnek vererek açıklamak gerekirse

1.000.000 tl sermayeli bir şirkette ;

4 ortak olduğunu varsayalım , nominal değer 20 TL olarak belirlenmişse ;

1.ortak 400.000 TL , 40% paya sahip = 20.000 adet

2.ortak 300.000 TL , 30% paya sahip = 15.000 adet

3.ortak 200.000 TL , 20% paya sahip = 10.000 adet

4. ortak 100.000 TL , 10% paya sahip = 5000 adet

nominal değer 1 TL olarak belirlenmişse ; hesaplama açısından çok daha kolay hale gelmektedir

1.ortak 400.000 TL , 40% paya sahip = 400.000 adet

2.ortak 300.000 TL , 30% paya sahip = 300.000 adet

3.ortak 200.000 TL , 20% paya sahip = 200.000 adet

4. ortak 100.000 TL , 10% paya sahip = 100.000 adet

1 TL nominal değerli hisseye dağıtılacak kar payı bildirisi , aslında her bir adet hisseye yapılacak olan ödemeyi ifade etmektedir

yani piyasada işlem gören bir hissenin değeri 15 tl olabilir , ancak yapılan bildiri 1 TL nominal değerli hisse başına yapıldı ise , elinizdeki adet başına alacağınız bedel bildirimde yapılan değerdir .

Örnek : Elinizde güncel değeri 15 tl olan 100 adet hisse olduğunu varsayalım , 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı 0,15 TL olarak belirtilmişse ;

100 * 0,15 = 15 TL kar payı alacağınız anlamına gelmektedir.