Ruya-e

Rüyada eşek görmek

Rüyada eşek görmek , devlete sırtını dayamaya , mal , mülk ve gelirdeki artışa , idarenin desteğini almaya , resmi işlerde çalışmaya , halka ait bir mülkü zimmetine geçirmeye , kendini halka vakfetmiş bir yönetici ile idare edilmeye delalettir.

Rüyada eşek eti görmek , haketmediğiniz parayı kullanmaya , memuriyetten elde edilecek kazanca , ortak bir malın tamamını tek başına kullanmaya delalettir.

Rüyada ölü eşek görmek , sahipsiz kalmış bir idareye , kötü yönetilen bir işyerinde çalışmaya , verdiğiniz işi yapmayan yardımcıya delalettir.

Rüyada eşek öldürmek , boğazlamak yahut eşek kesmek , tecrübeli bir kimsenin yerine geçmeye , işine önem vermeyen bir idareciyi yerinden etmeye , üzerinize aldığınız yetkiyi kötüye kullanmaya delalettir. 

Rüyada eşeğin üstüne binmek , haneye devlet işinden gelecek gelire , vakfedilmiş bir malı zimmetine geçirmeye delalettir. 

Rüyada eşekten düşmek , hazırdaki paranın tükenmesine , sırtınızı dayadığınız bir kimsenin ortadan kaybolmasına , verdiğiniz borcu geri alamayacağınıza delalettir. 

Rüyada eşek arabası görmek , şansın açılmasına , kendiliğinden hallolacak işlere , kendi ayağıyla gelip teslim olacak düşmana , sizi etkilemek için sunulacak hediyelere delalettir.

Rüyada eşek yavrusu , sıpa görmek , değerli bir takı , eşya yahut belge bulmaya delalettir.

Rüyada eşek ile ilişkiye girmek , cahil kimseden medet ummaya , güçlü rakibe karşı hazırlıksız yakalanmaya delalettir.