Kültür Yaşam

Nazara karşı okunacak dualar

İnsanın psikolojik ve fizyolojik yapısı üzerine doğrudan etki eden düşünsel etkilere nazar (göz değmesi) denir. Nazar insanlara olduğu gibi , hayvanlara hatta cansız varlıklara da değebilir.

Sahip olduğunuz ev  , yaşadığınız ilişki , işlerinizdeki başarılar , çevrenizdeki insanlar tarafından kıskanılabilir yada hayranlıkla izlenebilir , bu kıskançlık yada hayranlık dolu bakışlar , nazar eden kişinin niyeti kötü olmasa da üzerinizde yıkıcı etkilere sebep olabilir. Bazen kişiye en sevdikleri , anne ve babası hatta kendisinin dahi nazarı değebilir.

Bu yıkıcı etkilerden korunmak ve nazarın olumsuz etkilerini defetmek için Hz.Muhammed (S.A.S) , hoşunuza giden birşey görüldüğünde “ Maşaallahu la kuvvete illa billahi “ denmesini buyurmuştur , bu sayede hiçbirşey ona zarar vermez.

Nazara maruz kalmamak için , Nas ve Felak surelerini sıklıkla okumak , korunmak için gönülden bir inançla yüce Allah (C.C) a dua etmek gerekir.

Özellikle Nas ve Felak surelerini okumak , bunların yanında Hz.Muhammed (S.A.S) Efendimizinde yaptığı dua olan “ Her türlü şeytan ve zararlı hayvandan ve bütün kem gözlerden Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım “ ı tekrar etmek nazara karşı alınabilecek en kuvvetli önlemlerdir.

Nazar boncuğu takmak ise hadislere göre uygun olmayan davranışlar arasında gösterilmektedir , İslam ahlakı dışında  bağımsız çalışma yapan ve nazarı kuantsal boyutta olumsuz enerji saldırıları olarak gören alimler ise mavi rengin bu olumsuz enerjileri emdiği , yok ettiği tezini savunmaktadırlar.

Felak Suresi

Kul euzü birabbil felak , min şerri ma halak , ve min şerri ğasikın iza vakab , ve min şerrinneffasati fil ukad , ve min şerri hasidin iza hased

De ki : Yarattıklarının şerrinden, karanlık çöktüğünde gecenin şerrinden, düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden , hased ettiği zaman hasetçinin şerrinden, tan yerini ağartan rabbe sığınırım .

Nas Suresi

Kul euzü birabbin nâs , melikin nas , ilahin nas , min şerrilvesvasil hannas , ellezi yuvesvisu fi sudurinnas , minelcinneti ven nas.

De ki : Gerek insanlardan , gerek cinlerden ve insanların gönüllerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden, insanların ilahı , insanların meliki ve insanların rabbi olan Allah ‘a sığınırım.